Search
Close this search box.

Öppenhetslagen

Från och med den 1 juli 2022 trädde Öppenhetslagen i kraft i Norge.

Syftet är att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor hos affärspartners och i leveranskedjor.

En viktig del av lagen är att säkerställa allmänhetens tillgång till information om dessa förhållanden och hur företagen hanterar dem.

Tillsammans med andra åtgärder syftar det lagliga kravet till att bidra till Norges ansträngningar att uppfylla och följa FN:s hållbarhetsmål nr 8 om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, samt mål nr 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Kärnan i lagen innebär en skyldighet att utföra och rapportera om due diligence-bedömningar.