Follow us

Om oss

IPS Nordic - service
IPS NORDIC GROUP

Om oss

IPS Nordic AS ønsker å være en ledende aktør som service provider ovenfor logistikkbransjen i Norden. Nærhet til våre kunder, tett dialog og korte beslutningsveier internt gjør oss i stand til å hurtig tilpasse oss det våre kunder etterspør.

Referanser
IPS Nordic potsnord

”Vi ser frem til et godt langsiktig samarbeid mellom” Postnord og IPS.”

”Industripartner Skandinavia AS leverer en effektiv, pålitelig, og grundig rangeringstjeneste på Alfaset godsterminal, og deres medarbeidere fremstår som gode representanter for oss som kunde. Når utfordringer oppstår, ser vi at IPS løser de på en effektiv og ansvarsfull måte

IPS NORDIC GROUP

Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekrafts mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Kjernen av loven innebærer en plikt til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Hva gjør IPS nordic i fohold til dette?

Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

IPS Nordic AS har en policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter vårt arbeid med menneskerettigheter i egen organisasjon og leverandørkjeden. Policyen er basert veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. Vår policy beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egne virksomheter og i leverandørkjeden. Videre beskriver vi hva vi forventer av selskapene i konsernet for at de skal kunne iverksette policyen på en god måte.

Vi har svart på undersøkelser som gjelder Åpenhetsloven fra våre kunder og vi har foretatt en spørreundersøkelse hos våre leverandører for å sikre oss at alle ledd lever opp til policyen. Av de svarene vi har fått i retur er det ikke registrert avvik.

LETER DU ETTER VÅRT SERVICESENTER?

Ta kontakt med oss

Ring oss gjerne på telefon 990 99 411 eller send inn kontaktskjema nedenfor så tar vi kontakt så fort som mulig.